Situación financeira do BNG a 31 de decembro de 2014 e orzamento 2015

O Consello Nacional acordou trasladar a toda a militancia do BNG os acordos adoptados en relación co estado de ingresos e gastos da organización nacional durante o ano 2014, así como o orzamento aprobado para o ano 2015. A continuación, esta información pasará a ser pública, pendurándose na páxina web oficial do BNG.
En relación co ano 2014, o Consello Nacional valorou como evidente síntoma de consolidación e mellora organizativa do BNG o incremento substancial de ingresos no que ten a ver co esforzo e achegas de militantes e simpatizantes (isto é: cotas, achegas de deputad@s e concelleir@s, venda de lotaría, de material de propaganda, etc.).
Neste ámbito, o que ten a ver co esforzo militante, comprobamos uns ingresos que superan en 223.741’11 euros o inicialmente previsto polo propio Consello Nacional para o ano 2014. A conclusión é ben clara: A entrega militante e o traballo da súa base social organizada fan do BNG un caso único no concerto de formacións políticas existentes na Galiza e no Estado español. Non hai ningunha outra na que o compromiso da súa militancia supoña unha porcentaxe similar nos ingresos, segundo os informes de fiscalización oficiais.
Todo isto cobra máis valor tendo en conta o impacto da crise económica nunha parte moi importante da nosa militancia: os dramas do desemprego, da emigración, da precariedade e explotación no posto de traballo, dos baixos salarios, non son situacións alleas á vida dun segmento relevante da nosa militancia, o que repercute na capacidade económica colectiva. Simultaneamente, baixaron até un 40% os ingresos procedentes dos subsidios estatais.
Estes son os datos concretos dos ingresos obtidos no ano 2014:

No tocante aos gastos, cabe destacar o importante esforzo destinado a sanear financeiramente o BNG (amortización de débeda), que representou nada menos que o 53’7% do total de gasto.
Supera tamén o inicialmente previsto a partida destinada á defensa xurídica de militantes e simpatizantes do BNG que padeceron denuncias ou persecución derivada da súa actividade política.
Estes son os datos concretos correspondentes aos gastos nacionais no ano 2014:

* Esta contabilidade non inclúe o orzamento específico das eleccións ao Parlamento europeo de 2014. No seu día foi xa comunicado a toda a militancia.
O saldo final rexistrado no ano 2014 é favorábel: 51.000 euros de superávit.

* Cómpre ter presente que, a diferenza doutras organizacións políticas, o BNG non gozou de ningunha condonación de débeda ou trato de favor por parte de ningunha entidade bancaria.
En relación co ano 2015, este é o orzamento aprobado polo Consello Nacional do BNG:

* Os gastos e ingresos correspondentes aos procesos electorais do 2015 -municipais e xerais- contarán con cadanseu orzamento específico, que será aprobado polo Consello Nacional, e do que se dará conta á militancia.
** A asemblea de traballadoras e traballadores do BNG acordou solicitar do Consello Nacional a conxelación dos seus salarios durante o ano 2015 como contributo ao saneamento financeiro da organización.
Finalmente, queremos trasladar os criterios políticos que explican a evolución positiva das finanzas do BNG:
1. Os obxectivos primordiais seguen a ser acadar a superación da débeda contraída e depender en maior medida dos ingresos propios da organización. O camiño emprendido vai xustamente nesta dirección.
2. As decisións políticas adoptadas nos procesos electorais -non subscrición de créditos bancarios, renuncia ao correo masivo (“mailing”), sobriedade nos soportes básicos de campaña, etc.- considerámolas acertadas desde unha perspectiva de responsabilidade colectiva e de coherencia política. Queremos lembrar que a pasada campaña electoral ao Parlamento europeo foi exclusivamente autofinanciada con recursos propios e a cota extra entre a militancia.
3. Nada do enunciado sería posíbel sen a participación e o traballo da militancia nacionalista. Non temos palabras para expresar o noso orgullo por este compromiso militante. Queremos parabenizar a militancia do BNG pola súa entrega e polo resultado deste inxente esforzo colectivo.

O fin das cotas lácteas. E agora que?

Onte foi un día histórico para o sector lácteo galego, desapareceu o sistema de cotas imposto por Bruxelas a mediados dos 80 e comeza unha nova etapa de ‘libre mercado’ para as 9.000 explotacións galegas.
Galiza afronta o reto sendo un dos 10 territorios de Europa con maior produción de leite. A ‘liberalización’ do mercado chega após os produtores galegos teren investido nestes anos diñeiro e traballo en mercar (até 2005) e alugar (desde entón até hoxe) cota láctea polo Estado español adiante e poder así facer fronte ás imposicións de Bruxelas e evitar multas por ‘super-taxa’. Todo un esforzo económico, e non só económico, que fica en nada a partir deste 1 de abril.
Nestes últimos seis anos perdéronse 9.000 titulares de explotacións. Desde 2012 o noso país fechou unha media de 2 explotacións cada día. O prezo que se lle paga ao produtor está en niveis que apenas cobren os custos... e chega o ‘libre mercado’. E chega nun rural aventellado, con dados como os que indican que só un 5% da poboación agraria ten menos de 40 anos.

E agora que?

O BNG do Saviñao organizou a semana pasada un acto en Currelos para explicar a nosa posición a respecto do fin das cuotas lácteas.


Contamos coa presenza de Ana Miranda, representante do BNG en Europa, e da parlamentaria Tereixa Paz, que recolleron as inquedanzas dos labregos e labregas presentes no acto.
Todo o diñeiro investido na adquisición de cota queda reducido a cero e deixa a miles de explotacións endebedadas, ignorar esta situación é un desprezo para o sector leiteiro por parte dos gobernos de Madrid e da Xunta ademais dunha tremenda inxustiza dixeron
O Bloque critica a “inacción” da Xunta e pide ao Goberno galego que lidera unha estratexia en defensa dun sector leiteiro  “Non pode ser que o leite hoxe se pague a 29 céntimos o litro cando en 2008 se pagaba a 45 céntimos, porque nin cubre os custes de explotación”, argumentaron. Coa liberalización da produción, “os gandeiros e gandeiras quedan máis expostos ca nunca ao poder da industria e das cadeas de distribución”, advirten.

Ante este “desleixo” do Goberno da Xunta, “só atentos a Madrid que actúa a favor dos intereses das grandes empresas leiteiras” 

O BNG propón medidas concretas.
En primeiro lugar, garantir prezos xustos con contratos homologados coas industrias, como prevé a normativa que agora incumpre o 60% das empresas.
En segundo lugar, promover un Grupo lácteo galego de base cooperativa, porque parte da grave situación se corrixiría desenvolvendo un sector industrial transformador de base cooperativa que debería ser impulsado pola Xunta, “para que os nosos produtores e produtoras non estean sometidos ao ditado desas grandes empresa distribuidoras a nivel estatal”.
Igualmente, o Bloque propón a creación dunha Interprofesional láctea galega, para que os produtores teñan capacidade de negociación coa industria. E como cuarta medida, mobilizar a terra para que non quede abandonadas e sexan aproveitadas polas explotación vivas que precisan incrementar a súa extensión.

O abandono do Parque Infantil do entorno da Debesa

O estado actual do parque infantil do entorno da Debesa e da Casa do Concello dista moito do que esixe a normativa a respecto destes Parques.
A normativa esixe que o Concello ten que facer unha supervisión e un mantemento destes parques periódicamente polo que chama a atención o estado actual do parque.
A limpeza do mesmo é inexistente, xa que a zona do acolchado está chea de area e malas herbas do entorno.
Os columpios están a punto de desmontarse co conseguinte perigo para os nenos e nenas usuarios do parque, e ademais a area do entorno está chea de cristais.

Desde o BNG esiximos que se faga unha revisión polo miúdo do parque, e que se garantice o mantemento e a limpeza periódica do mesmo.Acto en Currelos sobre a reforma da PAC e as cuotas do leite

Nas próximas datas vaise proceder a aprobación de diversas medidas relacionadas coa aplicación do paquete lácteo no estado español. Como se pode comprobar esta serie de medidas teñen unha importancia crucial en Galiza, debido o peso que este sector ten no noso pais, representando máis do 60% do total das explotacións do estado español.
Dada a importancia do sector lácteo na economía do noso concello o BNG celebrará unha charla informativa o próximo xoves 26 de marzo ás 17h no local sociocultural de Currelos para falar da PAC e de como quedan as cuotas do leite.

Contaremos con información de primeira man por parte da deputada Tereixa Paz e da representante do BNG en europa Ana Miranda que participou activamente na defensa so sector lácteo galego no Parlamento Europeu durante as negociacións da Política Agraria Comun.


Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita


Hoxe, 8 de Marzo, as mulleres galegas non quedamos caladas ante a discriminación. Alzamos a nosa voz para reinvindicar os dereitos que, dende sempre, unha sociedade patriarcal na que vivimos nos nega. 
De novo ocupamos xuntas as rúas, para amosar que seguimos e seguiremos unidas na loita polos nosos dereitos, para acadar plena autonomía e liberdade, para conseguir unha cidadanía que non teña que ver coas imposicións normativas ou cos estereotipos que actualmente nos encorsetan. 
Xuntas denunciamos o brutal retroceso dos dereitos laborais. O ano 2014 foi pésimo en materia de emprego; outro máis caracterizado pola perda de emprego feminino e polo intenso deterioro das condicións laborais das que aínda manteñen o seu posto de traballo. Un proceso de destrucción de emprego que supón que nos últimos 5 anos se perderon en Galiza 50.900 postos ocupados por mulleres. 
Na mesma liña dos anos anteriores, o emprego a tempo parcial obrigado e non escollido, aumentou nas mulleres. 
Hoxe en Galiza unha de cada catro mulleres ten un contrato, salario e futuras prestacións parciais. Este dato é especialmente grave nas mulleres máis novas, ás que o goberno deste país ofrece dúas saídas: a emigración ou unha vida marcada pola temporalidade e a parcialidade. 
Vidas parciais, recortadas, precarias, mulleres que abandonan a expectativa de atopar un emprego despois de anos agardando un traballo nun mercado cada vez máis masculino, onde as mulleres e toda a carga asociada a maternidade e os coidados, considéranse un “problema de producción”. Fenda salarial, recortes de prestacións, de servizos e de garantías sociais, de dereitos sexuais e reprodutivos, constitúen un modelo de sociedade onde a desigualdade aumenta entre ricos e pobres e entre mulleres e homes. 
Hoxe, 8 de marzo, tamén xuntas, denunciamos a progresiva privatización e os recortes nos servizos públicos: sanidade, educación, servizos sociais e atención á dependencia que repercuten nas familias e nos sobrecargan as mulleres. E os continuos ataques ás políticas de igualdade impedíndonos o exercicio dunha sexualidade libre e diversa e limitando ós servizos e as axudas para a erradicación das violencias machistas. 
Por isto, reclamamos un Estado Laico e unha educación afectivo-sexual non determinista e igualitaria que garantan o libre desenvolvemento das nosas identidades e o incuestionable dereito a decidir sobre os nosos corpos, sexualidade e maternidade, sendo obrigación do Estado
Esta avalancha de recortes económicos, políticas de axuste e restrición de dereitos son unicamente unha escusa para dar reforzo e fixación cada vez máis o patriarcado, froito dun sistema capitalista de absoluta dominación masculina que se apropia dos nosos corpos e das nosas vidas, os somete, explota e controla. 
Cada ano incrementase o número de mulleres que sufrimos esta violencia nas súas expresións máis extremas, o maltrato, a violación, o asasinato. Cada vez é máis necesario o compromiso de toda a sociedade coa loita feminista e a garantía por parte dos poderes públicos dunha vida libre de tódalas violencias machistas. 
Os cambios impulsados e as vitorias logradas polo movemento feminista permitironaunha maior participación da muller no ámbito social, laboral, político, económico, cultural; romperon coa discriminación e exclusión; espertaron o silencio e alzaron a voz ante a inxustiza. 
Pero aínda queda moito camiño por percorrer, un camiño con moitos obstáculos, que comprometémonos a percorrer xuntas esixindo os nosos dereitos. Dereitos que teñen que ser respetados, defendidos e garantidos para todas as mulleres do mundo como parte integrante e indivisible dos Dereitos Humanos. 
Hoxe, 8 de marzo, denunciamos o trato que os Gobernos do PP dan ás políticas de igualdade, limitando os nosos dereitos e decidindo sobre o noso corpo. A publicidade que segue promocionando ao sexismo; a violencia machista, que afoga, condiciona, limita, oprime e mata. 
Loitemos e avancemos na igualdade de oportunidades, participación e toma de decisións, rompamos cos falsos estereotipos que relegan a muller a un papel secundario, reivindiquemos os nosos dereitos e non demos nin un paso atrás en políticas de protección e promoción. 
Non calarán os nosos berros de loita, seguiremos en pé con máis forza ca nunca. 
 Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita!

O entorno do Campo de Futbol de Currelos convertido en vertedeiro

O Concello do Saviñao habilitou hai un tempo un lugar no entorno do Campo de  fútbol de Currelos para que os labregos e labregas da zona depositaran os plásticos agrícolas.
A deixadez do goberno municipal fixo que este lugar se convertira nun "vertedeiro incontrolado" onde se poden atopar todo tipo de residuos perigosos.Unha multitude quere galego e clama por outra política lingüística

Máis de 25.000 persoas procedentes de todas as comarcas do país, e mesmo de alén dos seus límites administrativos -como é o caso do Bierzo ou do Val de Ellas, responderon á convocatoria de Queremos Galego para mostrar en Compostela que “a lingua é o noso corazón, e con este corazón podemos ir ao fin do mundo”, en palabras de Xosé Lois ‘O Carrabouxo’. Unha gran mobilización nun ambiente extraordinario a favor do idioma que nos une, da lingua propia deste País, mais tamén unha emenda en toda regra á política lingüística da Xunta de Núñez Feijóo.
Foi unha marcha multitudinaria – embora o Concello rebaixar a asistencia a 10.000 persoas e nas primeiras conexións da TVG falaren duns “centos”- na que confluíron xentes de diferentes idades, procedencias, ideas e sensibilidades. Mais unidas pola defensa do galego.
Comezou a manifestación pouco antes das 12:30 para percorrer, nunha serpe multicolor de faixas, bandeiras e lemas, as rúas do Ensanche e Zona Vella de Compostela ata rematar na Quintana. A emblemática Praza foise enchendo de manifestantes ‘até a bandeira’ e desde a Alameda, lugar de inicio da mobilización, aínda seguía a saír xente e máis xente.

“Por nós”
Unha faixa portada por varias crianzas e co lema ‘Por nós’ abría a manifestación, entre aplausos non só dos e das manifestantes, senón mesmo desde veciñ@s que contemplaban desde as beirarrúas a marcha. Máis un sinal de que o galego une. A mobilización avanzaba e aos lemas tradicionais (´Na Galiza en galego’, ‘Sempre en Galiza, sempre en galego’) uníanse novas palabras de orde (‘Do médico ao notario, galego a diario’). Todo adubiado por palmas, sons de gaitas, pandeiretas ou bombos. A defensa do galego, unha festa reivindicativa.
Mobilización apoiada por un amplo listado de forzas políticas, sindicais, sociais... Entre os manifestantes atopábanse dirixentes políticos de BNG, AGE, Compromiso por Galicia, Podemos, PSdeG, Nós-UP ou Causa Galiza. Mais o protagonismo recaeu nos milleiros e milleiros de galegos e galegas que desde todos os recunchos do País acudiron a Compostela para defender o dereito a poder vivir en galego con normalidade. Entre eles, tamén castelán falantes que participaban na manifestación para exixir respecto para o idioma propio deste país.
O galego, “arma de construción masiva”
A Quintana estaba ateigada e parte da manifestación aínda seguía a percorrer as rúas de Compostela en dirección a esta Praza. Isabel Risco e Xosé Lois ‘O Carrabouxo’, mantedores do acto, non paraban de animar os e as manifestantes desde o palco. E abofé que o lograron: humor, retranca, sorna... todos os paus do humor para defender o noso idioma e ridiculizar a Núñez Feijóo e a quen lexisla contra o galego, esa “arma de construción masiva” en palabras de Isa Risco. ‘O Carrabouxo’ mesmo re-escribiu o ‘Hey Jude’ dos Beatles como ‘Fei-ju’ con retrouse de “deixa o galego / fala en inglés”.
A xente seguía a entrar como un gran regueiro nunha Quintana completiña de manifestantes que, malia todo, se apertaban cada vez máis para podelos acoller e que ninguén ficase fóra, os lemas en defensa do idioma ecoaban na gran praza de pedra, o ánimo seguía alto como os cumios de Pena Trevinca... “Aquí está o corazón de Galiza, e co corazón podemos ir ao final do mundo”, afirmou entre ovacións ‘O Carrabouxo’.

Música, risa, orgullo. Un país con futuro
Seguían entrando manifestantes nunha Quintana que non sabía xa onde metelos, mais que seguía a acollelos. Actuaron Migallas co seu ‘rap da lingua’ e puxeron a toda a praza a repetir o retrouso hip-hopeiro. ‘O Carrabouxo’ animou a todos e todas a sacar a lingua para amosar así a Feijóo o que opinaban os milleiros de presentes da súa política lingüística. E subiron ao escenario Mofa e Befa para facer un deses ´sketchs´- ‘lingua estofada’- para desencaixar mandíbulas das gargallas ao tempo que se daba unha sonora labazada a aqueles e aquelas que desprezan o galego.
E seguía a xente a querer entrar na Quintana, mais non cabía unha agulla e moitos optaron por se desperdigar polas tabernas do casco vello. Os colantes de ‘Queremos Galego’ e outros de defensa do idioma facíanse ben visíbeis en toda a zona vella da capital galega, e non só aí.
Uxía, Mariña, Cidre...
Os nenos e nenas que encabezaran a manifestación coa faixa de "Por nós" foron os encargados de ler o manifesto da mobilización perante milleiros de persoas. Non semella que iso se lles impuxese pois falaron do seu idioma, de que quereren vivir nel con total normalidade, de ter dereito a aprender no idioma no que falan, de querer ver na televisión pública galega debuxos actuais no seu idioma, de querer ter xogos e lecer na súa lingua... Exemplificaron ben a ‘anormalidade’ do galego na súa propia terra. E tamén os azos que hai de querer virar a situación.
Aplausos masivos e prolongados apoiaron as palabras destas crianzas e moz@s, “un exemplo de que o galego ten futuro”, malia todos os obstáculos.
Foi entón a quenda de Caxade, que acompañado do seu grupo e dunha ducia de bombos fermosamente atronadores, reivindicou un ‘galego mundial’ e interpretou ‘Foliom da Rebeliom’.
“Temos forza para reverter a situación”
Tomou entón a palabra o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, para sinalar que o acto deste 8F amosaba que “temos forza para reverter a situación” á que a Xunta quer condenar o galego. O ramo deste #8F púxoo a interpretación do Himno Galego por miles de gorxas ao son das gaitas. A Banda Sonora inmellorábel para unha xornada de reivindicación e de amor pola lingua que nos une.